واریز کارت به کارت

ثبت مشخصات واریز بصورت کارت به کارت

روش پرداخت * :

واریز کارت به کارت

 فرم ثبت اطلاعات واریز کارت به کارت ، فیش پرداختی و پایا

در اینجا شما می توانید جهت ثبت و تایید واریز مبلغ سفارش خرید خود از فرآیند کارت به کارت استفاده نمایید . جهت ثبت سفارش باید اطلاعات واریز خود را در فرم زیر وارد نموده و متنظر تایید همکاران ما باشید . پس از تایید ، ادامه فرآیند خرید به شما اطلاع داده خواهد شد .

توجه : برای تکمیل فرایند خرید هایی که در مرحله تسویه حساب ، کارت به کارت را انتخاب نموده اید باید از صفحه ” حساب کاربری” و بخش ” سفارشات من ” و یا از طریق لینک داده شده به شما در مرحله آخر اقدام نمایید .

این صفجه صرفا جهت ثبت اطلاعات واریز خرید های عمده و واریزهای نمایندگان فروش می باشد .

 

۱۷۰۱ – ۸۴۵۷ – ۳۳۷۹ – ۶۱۰۴

بنام رضا پناهی ، بانک ملت